sida

Valprogram 2018

Hudiksvall – en kommun för alla

Hudiksvall – en kommun för alla

I Vänsterpartiet har vi en vision om ett Hudiksvall där alla kan vara delaktiga och där vi tar hand om varandra, djur och natur. I Vänsterpartiet utgår vi från jämlikhet och solidaritet – jordens resurser ska fördelas rättvist och med hänsyn till kommande generationer.

Vi är ett socialistiskt, feministiskt parti på ekologisk grund och det betyder att vi vill att:

  • alla ska vara jämlika
  • män och kvinnor ska vara jämställda
  • alla ges samma förutsättningar i skolan
  • alla har rätt till ett värdigt liv med möjligheter till utveckling, oavsett bakgrund.

För oss är utbildning och bildning vägen till ett bättre samhälle. Det är grunden för en livaktig demokrati och individuell utveckling. Utbildning och bildning behöver vi hela livet – från förskola till vuxenutbildning och studieförbund. Skolan ska vara en plats där alla kan vara sig själva och känna sig trygga.

Äldre ska känna trygghet i sin tillvaro och få den omsorg de behöver. I Hudiksvalls kommun bor jämförelsevis stor andel äldre och många vill bo kvar hemma så länge det går. Därför är det viktigt att det finns olika slags äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller hög kvalitet oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. I Hudiksvalls kommun ska all omsorg bedrivas med utgångspunkt i och respekt för individen.

Det ska vara lätt att bo i Hudiksvalls kommun, oavsett om det är i staden eller på landsbygden. Det ska finnas hyresrätter med rimlig hyra och målet är att hela kommunen ska ha tillgång till bredbandsuppkoppling. Boendemiljön ska upplevas som trivsam och trygg.

Kultur och fritid påverkar hur vi lever och hur vi mår – det är själva hjärtat i vårt samhälle. I kulturen ska alla få plats och här ska finnas något för alla, från scen- och bildkonst till veteranbilar och spelmansstämmor. Tillsammans med idrott och friluftsliv skapar kulturen gemenskap, självkänsla och ger folkhälsa. Därför ska vi ha fler gemensamma icke-kommersiella mötesplatser såväl inom- som utomhus.

Här hittar ni alla punkterna i programmet:

En skola för alla

Omsorg för alla

Ett hållbart arbetsliv för alla

Boende för alla

Kultur och fritid för alla

En hållbar kommun för alla

Här kan du ladda ned valprogrammet i sin helhet.

Kopiera länk