information
Charliene Kiffer. Ung kvinna med kort mörkt hår.

Charliene Kiffer nytt kommunalråd

Charliene Kiffer. Ung kvinna med kort mörkt hår.Charliene Kiffer, nuvarande gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen, efterträder Daniel Pettersson som nu väljer att stiga tillbaka efter många år i den lokalpolitiska hetluften. Det formella beslutet kommer upp för behandling på kommande kommunfullmäktige.

Charliene Kiffer, nuvarande gruppledare och ersättare i kommunstyrelsen, efterträder Daniel Pettersson som nu väljer att stiga tillbaka efter många år i den lokalpolitiska hetluften. Det formella beslutet kommer upp för behandling på kommande kommunfullmäktige.

– Jag ser fram emot att tillsammans med de övriga kommunalråden få vara med och utforma en politik för vår kommun – för nu och för framtiden, säger Charliene. Hennes politiska ansvarsområden kommer att omfatta skola, kultur och fritid. – Det här är frågor som till övervägande del handlar om vår framtid – våra barn och unga – och därför är det också några av de viktigaste områdena att satsa på och utveckla, menar Charliene.

Daniel Pettersson kommer att behålla sin fullmäktigeplats och sitta kvar som ersättare i kommunstyrelsen och det tycker efterträdaren Charliene Kiffer känns bra: –  Daniels långa erfarenhet är en stor tillgång för oss i partiet och självklart även för mig i min nya roll, särskilt i början.

– Det är klart jag kommer att sakna att vara i hetluften, säger Daniel Pettersson. Beslutet att avsäga sig kommunalrådsuppdraget innebär dock inte att det är det sista vi ser av Daniel i Hudiksvallspolitiken:  – Jag avslutar inte mitt politiska engagemang, utan jag lämnar helt enkelt plats för en person som jag helhjärtat tror kan göra ett ännu bättre jobb än jag på kommunalrådsposten. För Daniels del blir det nu förstås också mer tid över till familjen och arbetet som nybliven docent i pedagogik vid Uppsala Universitet.

 


 

 

Fakta Charliene Kiffer

  • 28 år, biolog, bor i Hudiksvall.
  • Gruppledare i V Hudiksvalls fullmäktigegrupp och ersättare i kommunstyrelsen sedan valet 2014. Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunens styrgrupp för ekologisk hållbarhet.
  • Vice ordförande för Vänsterpartiet Gävleborg.
  • Har senast arbetat på Västra skolan och Iggesunds Bruk.
  • Springer och cyklar gärna i skogen, spelar många instrument men helst dragspel.
Kopiera länk