information

Klimatkompensera!

Idag är det 18 kommuner och endast 2 landsting som systematiskt klimatkompenserar sitt resande (Dagens Samhälle nr 1 2012). Hudiksvalls kommun bör därför omgående utreda möjligheterna att klimatkompensera vårt kommunala resande.

Eftersom det från vissa håll (bl.a. SKL) ansetts juridiskt tveksamt att kommuner och landsting ska handla med utsläppsrätter kan man istället göra som ett flertal kommuner och de två landstingen gör, man skapar ett eget internt klimatkonto. Dessa pengar kan sedan investeras i klimatförbättrande åtgärder inom det egna landstinget. I Örebrolandstinget avsätter man 1 krona för varje kilo koldioxid som släpps ut (tjänsteresor med bil och flyg). Detta belopp uppgick 2011 till över 800 000 kr som kunde investeras i miljöförbättringar i det egna landstinget. Växjö kommun köper, trots att det finns juridiska invändningar, utsläppsrätter och ingen har ännu överklagat. Sollentuna kommun har inskrivet i det ramavtal man har med resebyrån att resorna ska klimatkompenseras, det finns således en mängd varianter på hur man kan kompensera för de resor som görs.

Med anledning av detta och om Hudiksvalls kommun är intresserade av att göra en insats för att förbättra klimatet och miljön både här hemma och i vår omvärld föreslår Vänsterpartiet i Hudiksvall att Hudiksvalls kommun snarast inför en rutin för att klimatkompensera sina utsläpp.

Kopiera länk