information

Grattis Lena och kooperativet Kraftkällan!

Sedan många år tillbaka delar Kristdemokraterna i Hudiksvall ut ett pris, Vitsippspriset. Årets pris gick till kooperativet Kraftkällan, och det delades ut i samband med KD:s årsmöte i Hudiksvall på lördagen.

Kraftkällan bildades av några långtidssjukskrivna för att de själva skulle finna meningsfyllda arbeten. I dag har Kraftkällan utvecklats till en verksamhet som hjälper andra människor i samma situation att finna en väg ut ur långtidssjukskrivning och arbetslöshet.

I sin motivering till priset skriver KD, bland annat; ”Det initiativ som en gång togs av några modiga människor som ledde till bildandet av kooperativet Kraftkällan har lett till att det idag är många utsatta människor som fått just det stöd som kan räcka för att de skall återfå livsglädjen, framtidstron och tron på den egna förmågan.”

(Källa:Leif Flodin, HT 14/2 2011)

Kopiera länk