sida

Styrelsen Hudiksvalls partiförening

 

 

Styrelse Hudiksvall

Ordförande
Annica Bajalan

Vice ordförande
Elin Nordin

Kassör
Håkan Sahlström

Ledamöter
Olle Jonsson, Ibrahim Sido

Suppleanter
Åsa Welander, Sofia Högström, Alf Norberg

 

Valberedning

Mats Runefeldt, Christina Fotoylis, Fredrik Svedberg, Ulrica Högbergh

Kopiera länk