sida

Styrelsen Hudiksvalls partiförening

 

 

Styrelse Hudiksvall

Ordförande
Annica Bajalan

Vice ordförande
Alf Norberg

Kassör
Håkan Sahlström

Sekreterare
Sofia Högström

Ledamot
Christina Fotoylis

Suppleanter
Elin Tomasson, Göran Skoog

 

Valberedning

Ulrica Högbergh, Fredrik Svedberg, Marita Haals-Skoog, Daniel Pettersson

Kopiera länk