sida

Styrelsen Hudiksvalls partiförening

 

 

Styrelse Hudiksvall

Ordförande
Fredrik Kiffer Goude

Kassör
Håkan Sahlström

Ledamöter
Olle Jonsson, Annica Bajalan, Elin Nordin

Suppleanter
Åsa Welander, Ibrahim Sido, Alf Norberg

 

Valberedning

Mats Runefeldt, Christina Fotoylis, Fredrik Svedberg, Ulrica Högbergh

Kopiera länk