Styrelsen Hudiksvalls partiförening

 

 

Styrelse Hudiksvall

Ordförande
Fredrik Goude

Kassör
Håkan Sahlström

Ledamöter
Olle Jonsson, Lisa Holmberg, Ulrica Högbergh.

Suppleanter
Åsa Welander, Lars Berglund, Inge Sylven.

 

Valberedning

Mats Runefeldt (sammankallande), Helena Wiberg, Fredrik Svedberg, Elisabeth Swedman.