• Hem
  • Vårt parti
sida

Vårt parti

 

inte till salu

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund.

Vi är en del av arbetarrörelsen och kvinnorörelsen – internationellt och i Sverige.

Partiets politik och det vi gör bestäms av vårt mål:

ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt hållbart samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan.

Läs mer om Vänsterpartiet här

Kopiera länk