sida

Ledamöter i kommunfullmäktige 2018-2022

Ledamöter i kommunfullmäktige

Dessa fem personer representerar oss i Hudiksvalls kommunfullmäktige


Charliene Kiffer Goude, Naturvårdsbiolog, Hudiksvall

Ulrica Högbergh, lärare, Hudiksvall

Alf Norberg, mentalskötare, Hudiksvall

Lisa Holmberg, politisk sekreterare, Norrbo

Olle Jonsson, kooperatör, Hudiksvall

 

Ersättare för ledamöterna är:

Johan Wallinder, studerande, Hudiksvall

Siv Cavallin, utredare, Iggesund

Delshad Saleh, GIS-ingenjör, Hudiksvall

Kopiera länk