Våra ledamöter i kommunfullmäktige 2014-2018

Våra ledamöter i kommunfullmäktige

Vi har sex mandat i kommunfullmäktige. De sex ordinarie ledamöterna är:

Daniel Pettersson

Daniel Pettersson, univ. lektor, Hudiksvall

Elisabeth Swedman

Elisabeth Swedman, gymnasielärare, Iggesund

Delshad Saleh

Delshad Saleh, markingenjör, Hudiksvall

Charliene Kiffer

Charliene Kiffer, biolog, Hudiksvall

Siv Cavallin

Siv Cavallin, utredare,      Iggesund

Olle Jonsson

Olle Jonsson, kooperatör, Hudiksvall

 

De tre ersättarna är

Ulrica Högberg, gymn. lärare, Hudiksvall

Alf Norberg, mentalskötare, Hudiksvall

Solveig Borgeest, undersköterska, Hudiksvall