sida

Kultur och fritid för alla

  • Biblioteken i hela kommunen utvecklas till lokala kulturcentrum med utökade öppettider och utökad kreativ och skapande verksamhet.
  • Fritidsgårdar i hela kommunen ska ha utökade öppettider, gärna i samarbete med föreningslivet.
  • Tillsammans med föreningarna skapa goda förutsättningar för ungdoms- och breddidrott där alla är välkomna att delta.
  • Skapa ett kulturkvarter kring Hälsinglands museum.
  • Stötta lokala konstnärer och konsthantverkare.
  • Alla ska ha tillgång till kultur och fritidsaktiviteter, oavsett förutsättningar.
  • På olika sätt stötta studieförbund och ideella föreningar, gärna via IOP (Idéburet offentligt partnerskap).
Kopiera länk