sida

Ett hållbart arbetsliv för alla

  • Nej till bemanningsföretag i kommunal verksamhet.
  • Försök med 6-timmars arbetsdag eller annan arbetstidsförkortning i äldreomsorg, omsorg och socialtjänst.
  • Goda möjligheter till vuxenutbildning och stöd för elever som inte klarar gymnasieskolan på tre år.
  • Mer medarbetarstyrning i alla verksamheter.
  • Öka upphandling via sociala företag.
  • Stötta småföretagande på landsbygden.
  • Förenkla/samordna kommunala kontakter för småföretagare inom små besöksnäringsföretag.
Kopiera länk