sida

En skola för alla

  • Alla barn ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan.
  • Bättre arbetsmiljö för lärare/skolpersonal och elever samt goda villkor för lärares kompetensutveckling och fortbildning.
  • Öppen förskola i kommunal regi som mötesplats för barn och föräldrar.
  • Öka barns, ungas och skolpersonals kunskaper om jämställdhet, HBTQ-frågor och sex och samlevnad för att motverka destruktiva och hindrande könsnormer samt sexuella trakasserier.
  • Stärka och hålla hög kvalitet på estetiska gymnasieprogram samt de estetiska uttrycksformer som ryms inom alla skolformer.
  • Kulturskola i anslutning till skoltid för elever, särskilt i glesbygd. Och ökas dess integrering med alla övriga skolformer.
  • Studiecentra/läxhjälp alla skoldagar på högstadieskolorna.
Kopiera länk