sida

En hållbar kommun för alla

  • Solceller på alla kommunala fastigheter där det är möjligt. Kommunala nybyggen ska alltid vara klimatsmarta och i trä där så är möjligt.
  • Fler odlingslotter, stora och små, i hela kommunen.
  • Bevara nyckelbiotopen Galgberget och bevara tätortsnära skog för rekreation.
  • Begränsa fyrverkerier till vissa tider och platser.
  • Hållbara offentliga planteringar med flerårsväxter och ätbara växter.
  • Förbättrad upphandling för att säkerställa social och ekologisk hållbarhet.
  • Mer vegetarisk och hållbar mat i skola och omsorg.
Kopiera länk