sida

Boende för alla

  • Fler hyresrätter i hela kommunen och tillgång till hyresrätter med rimlig hyra.
  • Inga utförsäljningar av allmännyttan.
  • Goda möjligheter att nå arbete, studier och samhällstjänster via kollektivtrafik och digital teknik. Bredbandsuppkoppling ska vara tillgängligt i hela kommunen.
  • Krav på social och ekologisk hållbarhet i detaljplaner och vid byggande av nya bostäder i allmännyttan.
  • Stötta organisationer som arbetar för att erbjuda hemlösa boende.
  • Minst en vacker plantering med flerårsväxter och sittplats, i varje tätort.
  • Alla ska känna sig trygga utomhus i tätorter, alla tider på dygnet genom välplanerade gång- och cykelvägar, väl upplysta gator och genomtänkta val, placering och skötsel av buskar och träd.
Kopiera länk