sida

Kommunprogram – Utbildning

Vi tar utbildning på allvar. För oss är utbildning vägen till ett bättre samhälle.

Vänsterpartiet Hudiksvall vill därför

  • Skolan Inte till saluminska elevgrupperna i skolans lägre årskurser
  • ha mer personal och mindre grupper på förskola och fritids
  • satsa på skolbiblioteken
  • prioritera barn och ungas lästräning
  • ha lokalproducerad och ekologisk mat i skolan
  • prioritera miljömedvetenhet redan i förskolan
  • låta lärare få fokusera på undervisning

Vi tycker också att kommunen ska anställa minst en genuspedagog som stöd för skolpersonal.

Vi anser att studieförbunden är bra som gemensamma mötesplatser över kultur-, klass- och könsgränser. Därför bör de få extra pengar för att få bättre möjligheter att utvecklas.

Kopiera länk