sida

Kommunprogram – Omsorg

Omsorg ska ha människan i centrum – inte vinster eller tillväxt

Äldre ska kunna känna trygghet i sin tillvaro och få den omsorg de behöver. Det är samhällets ansvar att det finns äldreomsorg som är tillgänglig, likvärdig och håller en hög kvalitet oavsett om du bor i stad eller på landsbygd.

Vänsterpartiet Hudiksvall vill därför inom äldreomsorgen:Äldreomsorgen Inte till salu

Vänsterpartiet Hudiksvall vill därför inom äldreomsorgen:

  • satsa på välfärd istället för vinster
  • öka grundbemanningen i hemtjänsten
  • ge personal och brukare mer inflytande
  • avlasta personalen genom nya arbetsmodeller
  • bättra på möjligheten till mänskliga möten

Omsorgen för människor med funktionsnedsättning ska likaså vara tillgänlig, likvärdig och hålla hög kvalitet. Vi vill dessutom att kommunen de närmaste åren anställer 100 personer med funktionsnedsättning. Vi vill också arbeta för att fler arbetsgivare ska anställa personer med funktionsnedsättning.

Natthärberget är en viktig resurs för några av de allra mest utsatta människorna i samhället. Vi vill att kommunen ska samarbeta med föreningen bakom Natthärbärget.

Kopiera länk