sida

Ledamöter i nämnder och styrelser 2018-2022


Kommunfullmäktiges valberedning

Ordinarie: Alf Norberg Ersättare: Ulrica Högbergh

Styrelser och nämnder:

Kommunstyrelsen
Ordinarie: Charliene Kiffer Goude och Ulrica Högbergh Ersättare: Alf Norberg

Social- och omsorgsnämnden
Ordinarie: Alf Norberg och Johan Wallinder Ersättare: Börje Lundin

Lärandenämnden
Ordinarie: Siv Cavallin och Lars Berglund Ersättare: Sofia Högström

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie: Marita Skoog och Joel Nordkvist Ersättare: Hans-Erik Dahlqvist

Norrhälsinge Miljö- och räddningsnämnd
Ordinarie: Laila Nyström   Ersättare: Christina Fotoylis

Tekniskanämnden
Ordinarie: Olle Jonsson och Delshad Saleh    Ersättare: Christina Fotoylis

Byggnadsnämnden
Ordinarie: Fredrik Kiffer Goude och Lars Berglund Ersättare: Annica Bajalan

Överförmyndarnämnden
Ersättare: Alf Norberg

Valnämnden
Ordinarie: Olle Jonsson Ersättare: Ulrica Högbergh

Demokrati och Kvalitetsberedningen
Ordinarie:
Lars Berglund Ersättare: Joel Nordkvist

Kommunala bolag och stiftelser

AB Hudiksvallsbostäder
Ordinarie: Charliene Kiffer Goude Ersättare: Thorbjörn Jonsson

Fastighets AB Glysis
Ordinarie: Tommy Cavallin Ersättare: Laila Nyström

Stiftelsen Hälsinglands Museum
Ordinarie:
Alf Norberg Ersättare: Hans B Johansson

Glysisvallen AB
Ordinarie: Ulrica Högbergh Ersättare: Kjell Jansson

Fiberstaden
Ordinarie: Delshad Saleh Ersättare: Hans-Erik Dahlqvist

Hudiksvalls Näringslivs AB
Ordinarie: Mikael Damberg Ersättare: Joel Nordkvist

Visit Glada Hudik
Ordinarie: Laila Nyström Ersättare: Vakant

Övrigt

Kommunrevisor
Mats Runefelt

Nämndemän
Nina Labbart
Delshad Saleh

Huvudman Hälsinglands Sparbank
Alf Norberg

Kopiera länk