sida

Ledamöter i nämnder och styrelser 2014-2018


Kommunfullmäktiges valberedning

Ordinarie: Siv Cavallin. Ersättare: Delshad Saleh

Styrelser och nämnder:

Kommunstyrelsen
Ordinarie: Charliene Kiffer Ersättare: Daniel Pettersson

Social- och omsorgsnämnden
Vice ordförande: Elisabeth Swedman Ersättare: Inge Sylvén

Lärandenämnden
Ordinarie: Siv Cavallin och Lars Berglund Ersättare: Sofia Högström

Kultur- och fritidsnämnden
Ordinarie: Olle Jonsson och Marita Skoog Ersättare: Lisa Holmberg

Norrhälsinge Miljö- och räddningsnämnd
Ordinarie: Mats Runefeldt   Ersättare: Laila Nyström

Tekniska nämnden
Vice ordförande: Delshad Saleh    Ersättare:Solveig Borgeest

Byggnadsnämnden
Ordinarie: Ulla Ohlsson Ersättare:Fredrik Goude och Tommy Cavallin

Överförmyndarnämnden
Ordförande: Alf Norberg

Valnämnden
Ordinarie: Olle Jonsson Ersättare: Ulrica Högbergh

Kommunala bolag och stiftelser

AB Hudiksvallsbostäder
Vice ordförande: Mats Runefelt Ersättare: Laila Nyström

Fastighets AB Glysis
Vice ordförande: Tommy Cavallin

Stiftelsen Hälsinglands Museum
Ordinarie:
Hans B Johansson

Glysisvallen AB
Ordinarie: Ulrica Högbergh

Fiberstaden
Ersättare: Delshad Saleh

Övrigt

Kommunrevisorer
Anders Ohlsson

Nämndemän
Anna Sylvén
Anders Ohlsson

Huvudman Hälsinglands Sparbank
Alf Norberg

Kopiera länk