sida

Kommunfullmäktigelistan 2018-2022

På årsmötet 17 mars valde medlemmarna vilka som ska representera Vänsterpartiet i Kommunfullmäktige 2018-2022. Här är hela listan:

 1. Charliene Kiffer Goude
 2. Ulrica Högbergh
 3. Alf Norberg
 4. Lisa Holmberg
 5. Olle Jonsson
 6. Elisabeth Swedman
 7. Johan Wallinder
 8. Siv Cavallin
 9. Delshad Saleh
 10. Lars Berglund
 11. Laila Nyström
 12. Joel Nordkvist
 13. Christina Fotoylis
 14. Fredrik Bergsten
 15. Marita Haals Skoog
 16. Mikael Damberg
 17. Solveig Borgeest
 18. Åsa Welander
 19. Hans-Erik Dahlqvist
 20. Mats Runefelt
 21. Ninni Olofsson
 22. Kjell Jansson
 23. Sofia Högström
 24. Anna Sylvén
 25. Fredrik Kiffer Goude
 26. Daniel Pettersson
Kopiera länk