Kommunpolitik

I Hudiksvalls kohudiksvall_logotyp_med_textmmun styr Vänsterpartiet, tillsammans med Socialdemokraterna, i ett minoritetsstyre. Tillsammans har vi 25 av 51 mandat i kommunfullmäktige. Fullmäktige är kommunens högsta beslutande organ.

Kommunstyrelsen tillsätts av fullmäktige. De ska ha en överblick över det ekonomiska läget och en samlad översikt över nämndernas verksamheter. Vänsterpartiet har en ordinarie ledamot och en ersättare i kommunstyrelsen.

Nämnderna har ansvar för de olika verksamheterna i kommunen, till exempel skola, omsorg och teknik.

vpfolder_webb