information

Skattehöjning för vår gemensamma välfärds skull!

Under Alliansens regeringsperiod 2006–2014 sänktes skatterna genom jobbskatteavdragen med 140 miljarder. Det har betytt mer pengar i löntagares plånböcker men också mindre pengar till vår gemensamma välfärd. Välfärd som vi finansierar tillsammans är i sig effektiv eftersom vi delar på vårt gemensamma och vi får tillgång till service som vi var och en för sig skulle få svårt att bekosta. Att använda skattemedel effektivt är förstås en självklarhet, men det finns också en gräns för hur mycket man kan effektivisera utan att kvaliteten i kommunens tjänster och arbetsmiljön för personalen blir lidande.

Vi hör fler och fler röster som talar för att dagens skattenivå i framtiden inte räcker för att säkerställa kvaliteten i välfärden. Vid kommunfullmäktigemötet i november fick vi en långsiktig analys av kommunens ekonomi där konsultföretaget PWC beräknat att kommunen har stora kostnadsökningar att vänta fram till 2030. Det beror till stor del på att Hudiksvalls befolkningsstruktur utvecklas mot att ha en större andel äldre och inte tillräckligt många yngre. Det nationella utjämningssystemet, som ska skapa likvärdiga förutsättningar i landets kommuner, kompenserar till viss del denna ojämnhet i demografin men eftersom vi vill att våra gamla ska ha det fortsatt bra så kommer inte utjämningspengarna att räcka till för att täcka den förväntade kostnadsökningen. Vi vill förstås också att fler ska flytta till Hudiksvalls kommun vilket ställer ökade krav på den kommunala servicen. Det finns flera sätt att möta de ökade kostnaderna, men de viktigaste verktygen är effektiviseringar och skatter.

Det bästa sättet för få en rättvis fördelningspolitik är att höja statliga skatter. Då kan de som tjänar mest också bidra mest till vår gemensamma välfärd. Tyvärr har Vänsterpartiet inte fått genomslag för en sådan politik i sina budgetförhandlingar med regeringen. Så trots att en höjd kommunalskatt påverkar såväl låg- som höginkomsttagare så menar vi att en sådan kommer att vara nödvändig för att vi även fortsättningsvis ska ha kunna garantera välfärden.

Därför vill vi i Vänsterpartiet Hudiksvall börja prata om en skattehöjning. En skattehöjning som behövs i skola och omsorg men också till underhåll av sådant som vägar och annan infrastruktur. Vi tror på Hudiksvall och vi tror på vår gemensamma välfärd!

Vänsterpartiet Hudiksvall

Kopiera länk