information
Svart text Verksamhetsberättelse. Röd text 2015.

Verksamhetsberättelse 2015

Svart text Verksamhetsberättelse. Röd text 2015.

Möten
Partiföreningen har haft nio medlemsmöten samt nio styrelsemöten. Vi har infört en ny ordning där medlemsmötena delas upp i två delar, där den senare är en utbildningsdel/del för fördjupad information. Vi har bland annat bjudit in statsarkitekten som informerat om planerna för Kattvikskajen och de olika nämnderna har informerat om sitt arbete.

Medlemmar
Partiföreningen växer och många nya medlemmar har kommit till oss det senaste året. I oktober firade vi vår 100:de medlem med tårta. Men det är fortsatt en utmaning att locka fler medlemmar och jobba vidare för att få fler att vilja ta parlamentariska uppdrag.

Vi har fortsatt att träffas för att diskutera politik utifrån inspirerande läsning i vår bokcirkel. Under 2015 har vi ABF-bokcirklar med böckerna En gång skall jorden bliva vår och Vi bara lyder.

Vi har initierat ett arbete för att ta emot nya medlemmar på ett mer genomtänkt sätt. Ordförande och övriga styrelsen tar särskilt ansvar för att välkomna nya medlemmar och hålla inkluderande möten medan valberedning har ansvar för att svara på frågor och bjuda in till separata träffar för just nya medlemmar med information om föreningsarbete och kommunens politiska system.

Studier
Vi har fortsatt att träffas för att diskutera politik utifrån inspirerande läsning i vår bokcirkel. Under 2015 har vi ABF-bokcirklar med böckerna En gång skall jorden bliva vår och Vi bara lyder.

Åhörare som lyssnar på 1 maj-talare i ett kylslaget Hudiksvall.

Arrangemang

 • 8 mars. Internationella kvinnodagen uppmärksammade vi genom att skriva en insändare som styrelsen undertecknade.
 • 1 maj. 100 socialister, feminister och miljökämpar kom när Emma Wallrup från riksdagen och Charliene Kiffer höll tal utanför Folkets hus. På samlingen efteråt på IOGT-NTO bjöd vi på vegetarisk smörgåstårta och underhållning av Per Engman och Maja Wreiding.
 • 5 juli. Vi deltog i det pridetåg som Pride Hudik arrangerade.
 • 5 september. Hälsinge marknad i Hudiksvall. Vi var med och värvade medlemmar och spred information om Jonas Sjöstedts kommande besök. Vårt eget band SnorOrkestern med Lars Berglund, Alf Norberg och Charliene Kiffer spelade i vårt tält.
 • 12-13 september. På Vänsterdagarna i Malmö hade vi hela sex representanter från partiföreningen plus vår käre valarbetare Tor-Leif ”Tolle” Olsson från Belgien på plats. Tre dagar med fördelningspolitik, feministisk kamp och klimaträttvisa.
 • 21 september. Jonas Sjöstedt kom på besök till Hudiksvall och besökte ENIG som är ett samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, Socialtjänsten och Arbetsförmedlingen. Senare på kvällen arrangerade vi ett öppet möte dit 150 personer kom. En succé där vi lyckades värva flera nya medlemmar.
 • 26 september. Höstupptakt på Camp Igge med Rossana Dinamarca som gästföreläsare. Lisa Holmberg och Ulrica Högbergh höll en presentation om hur kommunpolitiken fungerar för de nya medlemmarna. Rossana höll ett inspirerande föredrag om varför hon är vänsterpartist och varför en ska skapa dålig stämning för att inte normalisera rasism.
 • 10 oktober. TTIP-manifestation på gågatan arrangerades av Lasse Wikman och Charliene Kiffer från partiet, Charliene höll även tal under manifestationen.
 • 20 okt. Internfeministisk utbildning för medlemmar i partiföreningen, med Ida Gabrielsson.
 • 29 november. Klimatmanifestation inför klimattoppmötet i Paris arrangerades tillsammans med Miljöpartiet och Omställning Hudiksvall. Vår Lisa Holmberg höll tal.
 • 12 december. Eko-Eko-utbildning med Mikael von Knorring. Micke har varit med i arbetsgruppen som tagit fram Eko-eko rapporten och kom till Hudik för att informera oss om den och diskutera innehållet inför kongressen i maj.
 • 30 december. Vår gruppledare Charliene Kiffer höll det traditionella nyårstalet i Rådhusparken som representant för kommunen, SD-anhängare rasade i HT dagen efter. Vi ser det som ett gott betyg!

Vi har under året deltagit i den nationellt utformade kampanjen för att sprida de reformer Vänsterpartiet fått med i statsbudgeten genom debattartiklar.
Fredrik Goude, ordförande
Åsa Frick, vice ordförande
Håkan Sahlström, kassör
Lisa Holmberg, studieansvarig, ledarmot.
Olle Jonsson, ledarmot
Elisabeth Swedman, ledamot
Inge Sylvén, suppleant

Kopiera länk