information

Förbjud cirkus med djur på kommunal mark

Cirkus är kul

Vänsterpartiet Hudiksvall förslår att kommunal mark i Hudiksvalls kommun inte ska upplåtas till cirkusar som i kommersiellt syfte utnyttjar djur.

Charliene Kiffer skriver i motionen till kommunfullmäktige:
Cirkusar är än idag ett populärt inslag i den kommersiella nöjesindustrin.  I flera europeiska länder har det nu blivit förbjudet att använda djur som underhållning på cirkusar men i Sverige är vi inte där än. Nyligen blev det förbjudet på Malta och i dagarna tog även Mexiko beslutet att förbjuda cirkusar med djur.

Grundidén med att använda djur inom cirkusindustrin är att vi människor ska få se när djur gör saker som för dem är onaturliga. Det är näst intill omöjligt för kringresande cirkusar att tillgodose de djur som reser med dem förutsättningar för sina naturliga beteenden. Att leva på cirkus innebär långa transporter och trånga utrymmen. Djuren blir ofta fastkedjade mellan de många uppträdanden. Även med den bästa viljan i världen kan cirkusar av praktiska skäl inte tillgodose djurens naturliga behov av rörelsefrihet och socialt umgänge. Djur på cirkusar visar i onormalt stor utsträckning symptom som tyder på beteendestörningar.

En stor del av problemet är att cirkusar främst vänder sig till barn. Den bild som förmedlas till barnen har ingenting med djurens naturliga liv och beteende att göra. Detta gynnar inte framtidens arbete för ett etiskt hållbart samhälle och inte heller för ekokommunen Hudiksvall. Den användning av djur som cirkusarna står för innebär knappast heller att djurens egenvärde respekteras. Det vi i Hudiksvall kan göra är att införa ett förbud mot cirkusar med djur på kommunal mark. Vi har möjligheten att ta ansvar och visa att Hudiksvall är en modern kommun som ligger i framkant vad gäller djurhållning.

 

 

 

Kopiera länk