information

Vad hände efter valet 2014?

valstuga 2Vänsterpartiet fick i kommunvalet 2014 10,59 % av invånarnas röster. Det innebär att vi fick ytterligare ett mandat i fullmäktige, totalt sex mandat.

Vänsterpartiet fick i kommunvalet 2014 10,59 % av invånarnas röster. Det innebär att vi fick ytterligare ett mandat i fullmäktige, totalt sex mandat.

Socialdemokraterna, det parti som fick flest röster i valet, bjöd in Vänsterpartiet till förhandling. De bjöd även in Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet men dessa partier avstod samarbete.

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna leder nu tillsammans kommunen i minoritetsstyre. Vi har 25 av 51 mandat i kommunfullmäktige.

Ordinarie ledamot för Vänsterpartiet i kommunstyrelsen samt kommunalråd (på 40 %) blev Daniel Pettersson. Daniel har tidigare varit både kommunalråd och oppositionsråd. Ersättare i kommunstyrelsen blev Charliene Kiffer. Charliene är ny i politiken och har suttit som ersättare i byggnadsnämnden.

Olle Jonsson utsågs som ordinarie ledamot i kommunfullmäktiges valberedning med Siv Cavallin som ersättare.

Vad händer i nämnderna då?

Valberedningen i partiföreningen (Lars Berglund, Fredrik Svedberg och Mats Runefelt) arbetar intensivt med att försöka få ihop en bra fördelning av lämpliga kandidater till de olika förtroendeuppdragen. Medlemmarna har också fått nominera vilka de vill se på olika poster.

Vid medlemsmötet 13 november lägger valberedningen fram sina nomineringar (förslag) till kandidater för oss medlemmar som röstar och utser våra ledamöter i de olika nämnderna och styrelserna i den nya organisationen.

När träder nya organisationen i kraft?

Vid årsskiftet ändrar kommunen både sin politiska- och sin verksamhetsorganisation. Bland annat flyttas social-  och omsorgsfrågor ihop till en nämnd. Lärande bildar en egen nämnd medan kulturfrågorna slås ihop med fritids- och folkhälsofrågorna till en nybildad nämnd. Läs mer på hudiksvall.se

Kopiera länk