information

Mångfald i arbetslivet

amnesomrade_mangfald507x252_____resize_csr_507_0Vänsterpartiet vill att Hudiksvalls kommun utreder förutsättningarna för att anställa minst 25 personer per år med funktionsnedsättning under de kommande fyra åren.
I en tid då allt fler människor sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa, riskerar många att hamna i ett permanent utanförskap.
I Hudiksvalls kommun uppbär cirka 450 individer aktivitets eller sjukersättning, för diagnoser som psykiska sjukdomar och syndrom, samt beteendestörningar. Detta får till följd att flertalet av dem inte får möjlighet till full personlig återhämtning och delaktighet i samhället. Förutom nämnda grupp så är det Vänsterpartiets bestämda åsikt, att även andra grupper med funktionsnedsättning, kan bidra till samhället i form av ett lönearbete.
Vänsterpartiet vill att Hudiksvalls kommun utreder förutsättningarna för att anställa minst 25 personer per år med funktionsnedsättning under de kommande fyra åren.I några kommuner där Vänsterpartiet är med och styr har detta genomförts. Förutom att använda rätt metoder för att hjälpa individer till en anställning, så behöver även ideella föreningar, privata företag och andra aktörer uppmärksammas på de fördelar det innebär att anställa personer med funktionsnedsättning.
Kopiera länk