information

Vänsterpartiet: Småföretagen är länets motor

Svar på Lagerwalls, Bromheds och Jonssons (MP) replik i HT (3/9).

Vi tycker att det är tröttsamt att kvinnors företagande hela tiden, som i MP:s replik, sätts i samband med företag där rut-avdrag får göras på tjänsterna. Kvinnliga företagare finns inom många andra branscher och vår insändare handladeom vad Vänsterpartiet vill göra för att stötta små och medelstora företag på landsbygden.

För en trovärdig landsbygdspolitik har Vänsterpartiet förslag som till exempel särskilt riktade regionala stöd samt stöd till lokala sparbanker för att underlätta för mindre företag att ta banklån, då det ofta saknas startkapital och riskkapital för små landsbygdsföretag. Vi ser att detta är positivt för landskapsutvecklingen och därigenom utvecklandet av samhällsnyttiga verksamheter. Vänsterpartiet vill också att företagare ska ingå i ett socialförsäkringssystem med möjlighet till sjuk- och föräldraersättning. Dessutom vill vi slopa sjuklöneansvaret för företag med mindre än 10 anställda. Det här är åtgärder som vi tror har större effekt på småföretagens villkor än branschstödet rut.

Om vi ska kommentera MP:s rut-replik så vill vi förtydliga att Vänsterpartiet inte har något emot inköp av hushållstjänster. Vi tycker däremot att rut-avdraget blivit ett rut-bidrag eftersom det främst utnyttjas av människor med höga inkomster. De fyra kommunerna i topp på listan över rut-avdraget är Danderyd, Lidingö, Täby och Lomma. Det är också de fyra kommunerna som toppar Sverigelistan över högst inkomst per invånare. I botten på listan över rut-kommuner ligger Dorotea, Malå och Arjeplog. I Danderyd är avdraget 1 587 kronor per person (2013) och i Dorotea 13 kronor per person (2013).

Vår uppfattning är att de pengar som går till dagens rut-subventioner behövs bättre till exempel inom hemtjänsten. Vi föreslår därför en maxtaxa inom hemtjänsten så att alla som använder den ska ha råd.

Elisabeth Swedman, Ulrica Högbergh, Charliene Kiffer

Elisabeth Swedmanimageimage

imageimage

 

Kopiera länk