information

Måste kultur vara nyttig?

DSC_0006

Sveriges bästa kommun att leva och verka i – genom kulturen är titeln på den kulturplan
som ska antas i Hudiksvalls kommunfullmäktige 22 september dvs. en vecka efter valet.
Här kan man läsa om hur kultur kan användas: till näringslivsutveckling, för ökad tillväxt,
ökade turistinkomster m.m.
Rubriken på kulturplanen gör det tydligt att kultur framförallt ses som ett verktyg för att
uppnå andra mål. Vi ska tydligen delta i en tävling, ett race i konkurrens med 289 andra
kommuner i Sverige. Hudiksvall ska bli bäst i Sverige. Genom kulturen. Det känns som att
det är bråttom.
Man talar om spjutspetssatsningar som ska sätta ”Glada Hudik” på den kulturella kartan.
Kulturen ska användas som ett verktyg för att uppnå Glada Hudiksprångets mål om ett
blomstrande näringsliv. Turistbyrån uppmanas att arbeta med paketering kring
evenemang och skapa bättre förutsättningar för unika kommersiella evenemang.
Kulturbranschen sägs vara en viktig pådrivare av ny teknik och ny design. Mulle Meck ska
bli en turistattraktion. Levande landsbygd ska skapas genom kulturella satsningar.
Detta sätt att beskriva kulturen i ekonomiska termer är inget specifikt för politiker i
Hudiksvall utan är en del av en allmän nyliberal trend i hela västvärlden. Men det finns
risker med att använda samma tänkande om kultur som traditionellt används inom
näringslivet, medborgare degraderas till kunder. Medan kundens roll bara är att betala för
en beställd tjänst, har medborgaren ett större ansvar: att engagera sig, att delta. Det är
insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människor. Det är de upplysta, engagerade
människorna som förändrar världen, inte de passivt betalande.
Kultur ska ge insikter som förändrar människor, som i sin tur förändrar världen. En värld
där ett fritt och okontrollerbart kulturliv kan odlas. Kultur ska inte bara vara stundens
upplevelse, inte bara en kassako, utan källan till djupa, subjektiva insikter som skapar
engagemang, dvs. ett samhällsdeltagande som är grunden för demokratin. Kultur ska
inte mätas i kronor eller publiksiffror.
Om det visar sig i utvärderingar att kulturen inte var så nyttig, inte var så användbar som
verktyg för tillväxt och näringslivsutveckling. Vad gör man då? Lägger ner?
Nej vi lutar oss hellre tryggt mot förre socialdemokratiske kulturministern Bengt
Göransson som sagt: När det gäller kultur måste man våga ge sig ut på det öppna havet.

Kopiera länk