information

Min Socialism!

Anders Eklund (HT Opion 110114) använder Sven Wollters ord för att beskriva vad socialism är. Socialism är ett begrepp med många definitioner och för mig innebär socialism att människans och miljöns välmående är prio ett.

Anders Eklund (HT Opion 110114) använder Sven Wollters ord för att beskriva vad socialism är. Socialism är ett begrepp med många definitioner och för mig innebär socialism att människans och miljöns välmående är prio ett.

Min socialism innebär en fortsatt kamp för lönearbetares rättigheter i tider när t.ex. personal som vill jobba med omsorg tvingas väga blöjor hos Carema. Min socialism innebär att jag vill att Sverige, liksom övriga Europa, förbjuder uttag av vinster i välfärden.

Jag tror inte att vinst är människans främsta drivkraft. Jag tror att många utförare, även privata, drivs av att förbättra välfärden.Offentliga verksamheter fungerar inte alltid och det vill jag såklart att de ska göra. Vi kan titta på den norska Trondheimsmodellen där både personal och brukare är nöjdare sedan personalen getts ökat inflytande över sitt arbete. Det är inte logotypen på hemtjänstbilen som jag som vårdtagare vill välja. Det är när bilen kommer och vad den som sitter i bilen ska hjälpa mig med.

Vänstern vill att samhällsviktiga funktioner – t.ex. infrastruktur, vård, skola, energiförsörjning, kollektivtrafik – ska vara i offentlig ägo. Detta för att öka insyn och demokratisk styrning och för att öka effektiviteten (t.ex. möjlighet att kunna beräkna hur stora lokaler vi behöver inom den kommunala skolan).

Jag tycker inte att staten skulle ha räddat Saab men om man anser att Saab kan bidra till att utveckla ny miljövänlig transportteknik så kan man alltså, som Sven Wollter, mena det.Sven Wollter vill förstatliga banker, det vet jag inte om jag vill. Men Anders Eklund, vad är det som fungerar så mycket bättre i ett system där bankerna tar risker och skattebetalarna konsekvenserna?

Om motståndaren är socialister av min sort så är det dags att ta fram mer sakliga argument än att vänstern är världsfrånvända galningar.

Lisa Holmberg, medlem i Vänsterpartiet

Kopiera länk