information

En politik för djuren

Djur är levande varelser. Djur har behov. Djur känner stress, smärta och lidande. Det är aldrig rätt att nyttja ett djur till vilka syften som helst. Vänsterpartiets djurrättspolitik är en politik för djuren.

Samtidigt kommer rapporter om hur djuren, framför allt nötkreatur, bidrar till växthuseffekten genom gaser från magen, metangas. Det går att slå fast, att ju fler människor vi blir på planeten Jorden, desto fler djur produceras i syfte att tjäna som proteinkälla åt denna växande skara människor. Vi kan gissa vartåt denna spiral leder.

Det talas dock mer sällan om alla dessa producerade djurs lidande under sin korta levnadstid. Gemensamt för de producerade djuren är att de är ”packade som sardiner”, dvs de har inget livsutrymme. Detta föder panik och ångest hos djuren och de börjar skada varandra. Exempelvis så gnager grisar på varandras kroppsdelar och orsakar svåra sår. Kycklingar hackar på varandra och för att förhindra detta hugger man helt enkelt av dem näbbarna.

Man idkar också avel för att få fram så produktiva djur som möjligt, oavsett vilken inverkan detta får på djuren. Grisar har fått en extra ryggkota (=fler kotletter per gris) och som följd får grisarna ofta ryggbesvär då ryggen blivit längre. En typ av ko (belgian blue) har så enormt stor muskelmassa, att den knappt kan röra sig och kalvarna förlöses med kejsarsnitt. Likadant med kalkoner; nya rapporter visar att de fått så stort bröst och så korta ben, så att dels orkar inte benen bära upp kroppen och dels tar muskelmassan på bröstet så mycket syre i anspråk, att inre organ tar skada.

Djuren utsätts även för medicinska ingrepp. Korna får en typ av foder, som deras magar egentligen inte klarar av att smälta. Därför utför man sk ”stomier” med plastlock, så att man kan sträcka in armen i kons mage för att ha kontroll på matsmältningen.  ”Grispojkar” kastreras, ofta utan bedövning, till förmån för smaken på köttet. Djur får injektioner av antibiotika i förebyggande syfte för att förhindra ev infektioner. De får också injektioner av tillväxthormoner för att växa snabbare, så att de kan slaktas inom kortare tid. Man tar inte hänsyn till hur dessa injektioner sekundärt påverkar människan och naturen i övrigt.

Vänsterpartiet vill inrätta en djur-etisk ombudsman, DjurO. Vi vill också förbättra djurhållningen i lantbruket med en rad lagar, så att det som beskrivits ovan inte får ske.

Som konsument man bidra genom att vägra köpa kött som man inte vet hur det producerats. En hjälp på vägen är att köpa närproducerat, man vet var djuren kommer ifrån, eller att köpa KRAV-märkt. Ett annat tips är att äta vegetarisk mat en gång i veckan, eller kanske två gånger. Eller varför inte helt slopa kött på menyn?

 Elisabeth Swedman

Miljöpolitiskt ansvarig

Vänsterpartiet Gävleborg

Kopiera länk