Vårt län kan ta kampen mot barnfattigdomen

 Många barn har det tufft för att deras föräldrars ekonomi inte tillåter mer än mat, hyra och kläder om ens det.

Att som förälder gå omkring och ständigt behöva oroa sig för sin ekonomi är tärande, klumpen i magen är ständigt närvarande.

En lärare berättade att en elev i förskoleklassen inte kom till lektionerna därför att föräldrarna inte hade råd att köpa vinterkläder till henne och hennes syskon. Andra får inte vara med i fotbollsskolan och vara hemma hela semestern. En skolutflykt eller trasiga gummistövlar kan vara helt oöverstigligt.

Massarbetslöshet och försämring av a-kassa och sjukförsäkring har drastiskt försämrat den ekonomiska situationen för många vuxna. Fattiga föräldrar ger fattiga barn!

Ensamstående föräldrars ekonomiska situation har varit uppe för politisk debatt, men förslagen att förbättra deras ekonomi är få. Insikten om vad som behövs är dålig, den politiska viljan till förändring är alltför liten.

När man tittar på gruppen ensamstående föräldrar är det tydligt att ohälsan är högre och likaså arbetslösheten. Gruppen har under årtionden halkat efter ekonomiskt. Lägg därtill att var tredje svensk jobbar på obekväma arbetstider och att mindre än hälften av landets kommuner erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid. Då är det lätt att förstå att det ibland inte ens går att ta ett jobb.

Vänsterpartiet menar att ensamstående föräldrars ekonomiska ställning måste stärkas och föreslår att underhållsstödet höjs. Samtidigt ska det värdesäkras genom att knyta underhållsstödet till prisbasbeloppet.

Det behövs fasta heltidsjobb, anständig a-kassa med låga avgifter, en sjukförsäkring som ger ersättning när du är sjuk och rätt till rehabilitering, fler barnomsorgsplatser framför allt på obekväm arbetstid. I stället för rutavdrag kan vi få 15 000 platser inom barnomsorgen. För Gävleborg skulle det innebära ett tillskott på 450 platser. Vi väljer barnomsorg för alla före städning av privata hem för ett fåtal.

I vår budget som vi presenterade under gångna månaden finns det 100 000 nya jobb och 50 000 nya utbildningsplatser de kommande två åren. Vi upprustar a-kassan och sänker kvalifikationskraven för arbetslöshetsförsäkringen så att alla arbetslösa som är inskrivna på arbetsförmedlingen i tre månader och står till arbetsmarknadens förfogande omfattas.

Vänsterpartiet menar att det behövs både en nationell och en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. Tänk om Gävleborg kunde bli landets första län där alla kommuner har lokala handlingsplaner mot barnfattigdom! Tänk så många barn som skulle få det bättre ekonomiskt! Vi skulle bli landets första län som tar krafttag mot barnfattigdomen.

Vänsterpartiet Gävleborgs distriktsstyrelse:

Ulla Andersson, Gävle, Yvonne Oscarsson, Ljusdal, Minna Leek, Arbrå, Bosse Arnström, Nordanstig, Elisabeth Swedman, Iggesund, Alf Norberg, Hudiksvall

replik från Margareta Berg Kjellin (M) mfl.

Du gillar kanske också...

1 svar

 1. Tomas Tobé (M),Margareta B Kjellin (M) mfl skriver:

  Att bekämpa det faktum att barn lever under fattiga förhållanden är mycket viktigt i Alliansens ambition, att bygga ett Sverige där alla barn kan känna trygghet och välbefinnande.

  Det allra bästa receptet mot svaga ekonomiska förutsättningar är att fler får arbete. Grunden för en trygg ekonomi är att man kan leva på sin lön. För oss i Alliansen är det därför viktigt att förbättra låg- och medelinkomsttagares marginaler, så att det finns pengar över när räkningarna är betalda.

  Jobbskatteavdraget är en viktig reform. En ensamstående mamma, som är undersköterska, får tack vare jobbskatteavdraget motsvarande en månadslön extra kvar efter skatt, varje år. Det är viktiga tusenlappar som Vänsterpartiet, genom att ta bort jobbskatteavdraget, vill ta ifrån barnfamiljerna och alla andra som arbetar.

  Alla barn ska få chansen att växa upp under ekonomiskt trygga förhållanden. Vi i Alliansen tar denna fråga på stort allvar och har därför redan genomfört riktade satsningar till just barnfamiljer. Flerbarnstillägget i barnbidraget har höjts, och föräldrars ekonomi kommer även fortsättningvis stärkas, då vi höjer bostadsbidragets särskilda bidrag för barnfamiljer den 1 januari 2012.

  Samtliga barnfamiljer som har bostadsbidrag, i cirka 150 000 hushåll, får del av satsningen. Av dessa hushåll är cirka 135 000 ensamstående föräldrar, med knappa marginaler.

  Frågan är vad Vänsterpartiet vill göra? De nämner själva att de vill avskaffa rut-avdraget. Det skapar, tillsammans med rot-avdraget, sänkt restaurangmoms och förstärkt jobbskatteavdrag, tusentals jobb i Sverige, och förbättrar möjligheterna för många att komma in på arbetsmarknaden.

  Allt fler använder det alltmer populära rut-avdraget. Enligt en undersökning som Företagarna gjort skapades därmed under förra året 650 nya heltidstjänster, bara i Gävleborg. Säger man, som Vänsterpartiet gör, nej till denna jobbpolitik hotas tusentals jobb. Det skulle slå direkt mot de med svag förankring på arbetsmarknaden, och mot de med lägst inkomster. Det skulle snarare försämra för barn som lever med föräldrar med låga inkomster.

  För en minskning av antalet barn, som lever under fattiga förhållanden, krävs en politik som ger föräldrar möjlighet till jobb och egen lön, samt att skapa trygghetsmarginaler för låg- och medelinkomsttagare. Det handlar också om att göra riktade satsningar mot barnfamiljer med små marginaler, där barnbidraget och bostadsbidraget utgör viktiga delar.

  På så vis kan fler föräldrar få förbättrad ekonomi och ge sina barn ett tryggare och bättre liv. Om alla länets kommuner vore alliansstyrda så skulle utvecklingen gå fortare även i vårt län, fler få arbete, och fler barn känna trygghet och välbefinnande.

  Tomas Tobé (M)

  riksdagsledamot, Gävleborgs län

  Margareta B Kjellin (M)

  riksdagsledamot, Gävleborgs län

  Lars Beckman (M)

  riksdagsledamot, Gävleborgs län

  Hans Backman (FP)

  riksdagsledamot, Gävleborgs län

  Anders W Jonsson (C)

  riksdagsledamot, Gävleborgs län

  Lennart Sjögren (KD)

  regionpolitiker, Gävleborgs län

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *