information

Omsorg före gratis p-plats

När kommunfullmäktige i juni beslutade om budgetramar så innebär den borgerliga alliansens och Miljöpartiets beslut nedskärningar med 62 miljoner kronor i den kommunala verksamheten de kommande åren. Även vi ser nödvändigheten av behovet att spara och effektivisera för att ha en budget i balans men samtidigt ta ansvar för att följdverkningarna inte blir för stora. 

Vårt förslag innebär 24 miljoner kronor mer till i första hand de verksamheter som har hand om barn/unga och äldre utan att äventyra kommunens ekonomi. Hur vi prioriterar i den kommunala budgeten synliggörs när det kommer till politiska ställningstaganden:

 Ska gratis parkering prioriteras före satsningar på barn/unga och äldre? 

Vårt budgetförslag innefattade ett antal förslag och uppdrag exempelvis insatser för barn/unga, att fler människor får möjlighet till utbildning och kompetensutveckling för att möta behoven inom näringsliv och offentlig verksamhet. Förslag som röstades ner av den borgerliga alliansen och Miljöpartiet utan minsta betänkligheter. 

  • De röstade nej till en riktad satsning på matematik och svenska i grundskolan för att höja ambitionen och resultaten inom grundskolan.
  • De röstade nej till ett uppdrag för att redovisa kommunens merkostnader för privata skolor.
  • De röstade nej till att ta fram en plan som motverkar barnfattigdomen i kommunen.
  • De röstade nej till ett förslag om uppsökande och förebyggande verksamhet för barn och ungdomar i riskzonen.
  • De röstade nej till vårt förslag att satsa på arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
  • De röstade nej till att höja ambitionen för att stödja och utveckla sociala företag i kommunen
  • De röstade nej till ett förslag att utreda ökad sopsortering som leder till en bättre miljö.

Här går skiljelinjen mellan oss socialdemokrater och vänsterpartister i oppositionen och de borgerliga allianspartierna och Miljöpartiet. Så visst gör det skillnad på hur man lägger sin röst på valdagen vart fjärde år. 

Daniel Pettersson (V)

Mikael Löthstam (S)

 
Kopiera länk