information

Vänsterpartiet – det självklara valet av miljöparti

Dagens unga har fått ett ovälkommet arv, nämligen diverse allvarliga miljöproblem som är en konsekvens av rovdrift på natur och naturtillgångar. Många känner en desperation inför uppgiften att ta hand om dessa. Jag fokuserar det samhällssystem vi har framför allt i den rika och utvecklade världen, nämligen kapitalismen, vars enskilt största mål är maximerade vinster. Här sker de största utsläppen av både växthusgaser och diverse miljögifter. Det är mycket svårt att förena kapitalismen med att värna om miljön, då varje insats för att spara på miljön kostar pengar och minskar vinsterna.

Vänsterpartiet har sedan lång tid prioriterat miljöfrågorna och har integrerat dessa inom flera politikområden. Sedan 2008 har partiet även antagit ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt i partiprogrammet, som tydliggör människans relation till naturen, och därmed vår politiska utgångspunkt vid nyttjande av resurser. På många sätt är Vänsterpartiets politik unik. Förutom att den på många områden är den mest utvecklade i form av konkreta förslag, så förenar vi som enda parti miljöpolitiken med ett klass- och genusperspektiv och global rättvis fördelning.

 Varken individen själv eller marknaden kommer att kunna lösa de stora utmaningar vi står inför. Gemensamma lösningar i form av investeringar samt styrmedel, som bygger på principen att förorenaren betalar, är nödvändiga förutsättningar för en solidarisk fördelning av våra begränsade resurser.

 Elisabeth Swedman

 Miljöpolitiskt ansvarig

 Vänsterpartiet Gävleborg

Kopiera länk