information

Avslå förslaget om gratis parkering

På kommunstyrelsen den 14 april röstade den borgerliga kartellen med stöd av Miljöpartiet igenom ett förslag om att införa gratis parkering på kommunens parkeringsplatser.

Motivet till detta är att handeln i centrala Hudiksvall ökar om det är gratisparkering. Åtgärden kan möjligtvis ses som en marknadsföring av stadskärnan som är till nytta för handeln men som betalas av kommunen. Det finns inga belägg för att införandet av p-skiva ökar handelns omsättning. Erfarenheter från andra kommuner har visat på att arbetsplatsparkeringarna ökar när gratis parkering införts, vilket leder till färre p-platser för dem som vill handla och därmed drabbar handeln negativt. Dessutom ökar miljöbelastningen i centrum av att trafiken med största sannolikhet kommer att öka.

Hur kan Miljöpartiet och Göte Bohman acceptera detta?

I de trygghetsundersökningar som görs med jämna mellanrum så är det trafiken, trafikmiljöerna och oron för sin egen säkerhet som upplevs vara ett de största problem bland medborgarna när de svarar på frågor om sin egen trygghet.

För kommunen innebär beslutet att tappade intäkter med cirka 2,5 till 3 miljoner kronor om året.

Med tanke på den situation kommunens ekonomi är i för tillfället, de kostnadsreduceringar som måste göras i den kommunala verksamheten på grund av obalans i budgeten, så är det anmärkningsvärt att frågan över huvud taget finns på dagordningen och visar brister i ansvarstagande från majoritetens sida. Det slutgiltiga beslutet ska tas i fullmäktige i början på maj och vi hoppas från Socialdemokraterna och Vänsterns sida att borgarna med Miljöpartiet röstar med oppositionen och avslår förslaget om gratis parkering.

Mikael Löthstam (S)

Daniel Pettersson (V)

Kopiera länk