information

100 dagar bland hoppande gröna grodor

Majoriteten har under sina första hundra dagar med en imponerande intensitet gått in för att göra Hudiksvall mera företagsvänligt och mer vänligt i största allmänhet. Detta skall man visa respekt för, men problemet är att biobesök för de anställda och företagsluncher knappast kan definieras som den kommunala kärnverksamheten. Intensiteten och fokus på detta har dessvärre inneburit att man inte ägnat kommunens kärnverksamheter den uppmärksamhet de förtjänar och kräver.

Som oppositionspolitiker har det varit svårt att arbeta då känslan är likställd med att vara framför spelet på Gröna Lund med hoppande grodor som man skall försöka slå i huvudet med hammare. När man väl reagerat har grodan hoppat ner i det svarta hålet och en ny groda har hoppat fram. Idéer, uppslag och initiativ har varit många, men de har på grund av osämja inom majoriteten hela tiden omformulerats och dragits tillbaka för att i en ny form snabbt dyka upp.

Följden av ointresset för kärnverksamheterna, och en oreglerad utgiftsökning, har inneburit att vi nu närmar oss ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. Med nuvarande utveckling är det faktiskt så illa att kommunen under 2012 kommer närma sig ett läge där vi får svårigheter att betala ut löner till våra anställda. I ett sådant läge hjälper biobiljetter föga. Likaså närmar vi oss ett läge där kommunens intäkter behöver ökas för att klara av de nuvarande utgifterna. Dessa ökas normalt genom höjningar av kommunala skatter och avgifter.

Vi i vänsterpartiet ser med oro på denna utveckling. Vårt parti vill absolut inte se höjningar av kommunala skatter och avgifter då det drabbar de med minst inkomster mest. Detta är också anledningen till att vi, när vi satt i majoritet, arbetade med stoppaket, neddragningar och rationaliseringar i kärnverksamheterna för att få en verksamhet där intäkter och utgifter befann sig i balans. Vi gjorde detta för att vi ville undvika höjningar av kommunala skatter och avgifter.

Majoriteten måste därför nu när de första hundra dagarna gått ta de ekonomiska problemen på allvar. Någon i majoriteten måste kliva fram och börja styra kommunen utifrån vårt faktiska ekonomiska läge. I denna allvarliga situation är vänstern villig att ta ansvar, då den nu inslagna vägen håller på att få allvarliga konsekvenser. Majoriteten sa att de hundra första dagarna skulle förändra Hudiksvalls kommun, men de kan väl knappast ha menat att Hudiksvalls kommun på bara hundra dagar skulle gå från en välskött och balanserad budget till en kommun i ekonomiskt fritt fall?

Daniel Pettersson (V)

Kopiera länk