information

Vem tar ansvar för ökad simkunnighet inför framtiden i Hudik?

Daniel ställer i en ny interpellation ansvarigt kommunalråd mot väggen med följande frågor

–       Hur tänker sig majoriteten att man ska arbeta för ökad simkunnighet bland barn och unga för att uppnå skolans mål om simkunnighet i år 5?

–       Hur tänker sig majoriteten att man ska bistå Hudiksvalls simsällskap med lokaler anpassade för att utveckla deras verksamhet inriktad på barn och unga?

Kommunen har genom en bred samverkan mellan politiska representanter, i en majoritet och en opposition, och kommunens idrottsföreningar arbetat fram ett idrottspolitiskt program. En bärande tanke i detta program är att skapa förutsättningar för kommunens idrottsföreningar att bedriva en verksamhet med hög kvalitet riktat mot att öka aktivitetsgraden bland våra barn och unga.

Idrottsföreningarna är en viktig resurs i vårt samhälle för att bedriva folkhälsoarbete, friskvård, gemenskap och en vettig fritidssysselsättning. Detta för att vi ska undvika utanförskap, ohälsa, missbruk och brott.

Samtidigt vet vi att simkunnigheten minskar i vårt land och att det är alltfler elever som inte uppnår kursplanernas mål om simkunnighet i år 5.

Att öka simkunnigheten bland våra barn och ungdomar borde därför vara ett prioriterat mål samtidigt som ett internt mål i kommunen borde vara att ge idrottsföreningarna möjligheter att bedriva en högkvalitativ verksamhet, i enlighet med vårt idrottspolitiska program.

Det verkar nu som att Miljöpartiet får igenom sina krav på en upprustning av befintligt badhus med relaxavdelning och kafé på bekostnad av ett badhus där Hudiksvalls simsällskap kan utveckla sin verksamhet inriktad på barn och ungdomar. Hela detta upplägg tycker jag ger en tråkig eftersmak och en känsla av att badhussatsningen tagit en vändning av ”budgetering av gubbar för gubbar”.

Kopiera länk