information

Mera provhets!

De borgerliga partierna driver på provhetsen i vår grundskola med stöd av Socialdemokraterna. I Lärande- och kulturnämnden, 11 nov, röstade de gemensamt för att tvinga alla kommunens grundskolor till att genomföra de frivilliga nationella ämnesproven i år 5.

Detta innebär att nationella prov, som stjäl mycket tid från elevernas lärande, kommer att genomföras 2011 i år 3, år5, år6 och år 9. Detta är t.o.m. tätare än vad skolminister Björklund anser rimligt.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att varje skola är fullt kompetenta att själva besluta om man ska genomföra extra nationella prov eller ej.

Det skolan behöver idag är inte mer stress, tävlan och konkurrens utan mer av trygghet, empati och samarbete.

Ledamöter/ersättare i Lärande- och kulturnämnden:

Lars Berglund            Lone Klitten

Olle Jonsson               Ulla Persson

Sandra Biasi                Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Kopiera länk